Adresa

Turistička zajednica Grada Obrovca
Ante Starčevića 34
23450 Obrovac