Crkva Sv. Kuzme i Damjana

U mjestu Kruševo u predjelu Ribnica na desnoj obali morskoga tjesnaca koji povezuje Karinsko i Novigradsko more, smjestila se crkva sv. Kuzme i Damjana. Pouzdani podaci o uvjetima i vremenu izgradnje crkve ne postoje. Oko crkve nalazi se staro groblje na kojemu je očuvano sedam amorfnih ploča, dok je nekoliko ploča uzidano u zidove crkve. Crkva je jednostavna građevina s polukružnom apsidom. Na pročelju je tijekom 20. stoljeća dograđena betonska preslica sa zvonom, čime je degradiran izvorni izgled crkve. Postoje podaci o starohrvatskim grobovima u okolici crkve te o slučajnim nalazima starohrvatskih naušnica. Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja provedenih 1998. godine oko crkve istraženo je više srednjovjekovnih recentnih grobova te ostaci iz rimskoga razdoblja.