Bilišane

Bilišane se nalazi na 244 metra nadmorske visine i prostiru se na površini od 34,92 km².

Krški kraj u kombinaciji sa rijekom Zrmanjom idealni su za istraživanje i avanturizam.

Pet kilometara uzvodno od grada Obrovca na lijevoj obali rijeke Zrmanje nalaze se ostaci srednjovjekovnoga utvrđenog grada s podgrađem, u povijesnim izvorima poznatoga kao Stari Obrovac. Nekoliko kilometara uzvodno od Staroga Obrovca na strmoj kamenoj litici kanjona Zrmanje nalaze se ostaci srednjovjekovne utvrde Klisine s ostacima mosta. U osnovi je utvrda izvana kružna dok je iznutra osmerokutnoga oblika.

Od sakralinih građevina u Bilišanima se nalaze pravoslavna crvka Sv. Jovana, te pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice.

Odmorite se i istražite povijest kraja biciklom, pješke, automobilom.