Bjela

    Rijeka Bijela hidrogeološki je fenomen, koja izvire iz špilje na oko 300 mnv. Kanjon rijeke od otopljenog vapnenca poprima bijelu boju, po čemu je najvjerojatnije i dobila ime.

    Kanjon je nastao na rasjedu dvaju brda uslojenih vapnenaca, ima nekoliko velikih slapova (najviši oko 15-20 m) koji u podnožju formiraju prirodne bazene prozirne zelenkaste boje.

    Izvor rijeke Bijele pristupačna je špilja bogata živim organizmima (skakavci, pauci, šišmiši…) dužine 225 m u kojoj su se, u nekoliko povezanih dvorana, vremenom nakupile velike količine pitke vode pročišćene prolaskom kroz kapilarni sustav stijena.

    Izvor texta: https://www.pd-belveder.hr/rijeka-bijela/