Upute za iznajmljivače

Nakon ishodovanja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

 1. Istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

Standardizirane ploče se naručuju kod ovlaštenih proizvođača. Zahtjevu za ploču prilaže se kopija rješenja o kategorizaciji i kopija uplatnice.

 • „ROBI“ svjetleće reklame, Zadar, Put Nina 143, tel: 023/220-655, fax: 023/220-654, IBAN: HR7123600001101984276
 • „KORDUN MARKETING“d.o.o., Karlovac, Matka Laginje 10, tel: 047/645-561, fax: 047/645-559, IBAN: HR8525000091101262713
 1. Utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima.
 1. Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude i informaciju o plaćanju boravišne pristojbe. Potrebno je pridržavati se navedenih cijena i navesti ukoliko se daje popust. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe, već napomenu da je ona uračunata u cijenu usluge smještaja. Cjenik treba biti na hrvatskom i najmanje još na engleskom jeziku. Od 1.siječnja 2007. više ne postoji obveza ovjere cjenika. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja pruža i usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.
 1. Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom pruženih usluga, odnosno odobrenim popustom, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija. U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne navode iznos boravišne pristojbe.
 1. Prijaviti goste nadležnoj turističkoj zajednici. Iznajmljivač je to dužan učiniti u roku od 24 sata po dolasku gosta, te odjaviti boravak gosta u roku od 24 sata po njegovu odlasku. Prijava se obavlja putem izravnog pristupa sustavu eVisitor (www.evisitor.hr), za što je potrebno preuzeti lozinku i TAN listu u nadležnoj turističkoj zajednici. Iznajmljivači koji sami vrše prijavu gostiju putem eVisitora, ne moraju voditi knjigu gostiju. Oni koji prijavu gostiju ne vrše sami, nego dolaskom u turističku zajednicu, moraju voditi knjigu gostiju.
 1. Platiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe. Taj iznos se plaća prema broju registriranih kreveta i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Uplaćuje se u tri jednaka obroka, s tim da prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
 2. Platiti članarinu 

Izgled računa za iznajmljivače

Pretpostavimo da `čitljivo´ ne treba naročito objašnjavati. Važno je da na računu točno budu navedene propisane stavke. Za početak pogledajmo primjer računa kakvog izdaje iznajmljivač paušalac koji plaća boravišnu pristojbu paušalno.

Račun za usluge smještaja sadrži:

 • Broj računa– primjerice 1/23, za prvi račun izdan u 2023. godini.
 • Podaci o iznajmljivaču– ime i prezime, adresa smještajnog objekta, OIB, eventualno naziv smještaja i/ili smještajne jedinice.
 • Podaci o gostu– ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena.
 • Vrsta usluge– najam apartmana, sobe ili kuće za odmor, usluge koje dodatno naplaćujete poput parkinga i sl., usluga prehrane.
 • Količina obavljenih usluga– broj iznajmljenjih jedinica i broj noćenja.
 • Jedinična cijena usluge– cijena pojedinačne usluge u skladu s važećim cjenikom. Cijene moraju biti izražene u kunama. Nije suprotno propisima navesti cijenu i u eurima, ali ne smijete pri tom zaboraviti kunsku valutu.
 • Ukupan iznos usluge i iznos za naplatu– na ukupan iznos usluge možete obračunati popust, a konačan iznos za naplatu je onaj koji dobijete kada popust oduzmete od ukupne cijene usluge. I ovdje, naravno, iznosi moraju biti izraženi u kunama.
 • Popust– možete obračunati gostu iz bilo kakvih razloga, zato što vam je drag ili zato što je vjeran dugogodišnji posjetitelj. Kako god, iznos popusta navedite u računu, ne morate nužno navoditi postotak.
 • Boravišna pristojba– iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju paušalno nisu obvezni navoditi iznose u izdanom računu. Preporučuje se navesti kako je boravišna pristojba uračunata u cijenu. Oni koji boravišnu pristojbu plaćaju po ostvarenom noćenju, navode iznose koji su propisani za razred mjesta gdje se nalazi smještajni objekt te za dob gosta. Odrasli plaćaju puni iznos boravišne pristojbe, djeca od 12 do 18 godina 50 posto, a djeca ispod 12 godina oslobođena su plaćanja.
 • Datum– se odnosi na datum izdavanja računa.
 • Potpis– vaš potpis je obvezan, pečat niste dužni imati.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) – ne morate isticati na računu da niste obveznik PDV-a, ali ukoliko želite možete navesti `Iznajmljivač nije obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u, čl. 90., st. 2.´.

DOKUMENTI