Crkva Sv. Josipa

Župna crkva sv. Josipa izvorno je srednjovjekovna građevina iz 15. stoljeća, u potpunosti obnovljena u baroknome stilu 1794. godine. Tlocrtno, crkva je jednobrodna s pravokutnom apsidom na istočnoj strani. Na pročelju je smješten kameni portal s istaknutom arhitravnom gredom. Iznad portala nalazi se natpis koji donosi podatke o obnovi crkve krajem 18. stoljeća. Iznad njega je profilirana rozeta. Na bočnim su stranama crkve po dva barokna prozora oblika polumjeseca. Na sjevernoj fasadi nalaze se vrata do kojih se dolazi kamenim stubištem. Na bočnim stranama apside također su prozori oblika polumjeseca. Na jugozapadnome uglu crkve nalazi se zvonik, dijelom organski vezan za pročelje. Kamena je monofora na katu zvonika zazidana, dok je treći kat rastvoren s po dva lučna otvora na svakoj strani. Zvonik završava kamenom piramidom. Apsida je podijeljena kamenom pregradom s dvama vratima, pa se u stražnjemu dijelu nalazi sakristija, a prednji dio zauzima restaurirani glavni oltar posvećen Sv. Josipu