Crkva Sv. Jurja

Župna crkva sv. Jurja nalazi se u središtu mjesta. Smjestila se sjeverno od mjesnoga groblja i stare crkve sv. Jurja. Točna godina izgradnje nije poznata, no poznato je da je posvećena 1913. godine za vrijeme zadarskoga nadbiskupa Vinka Pulišića. Krajem 19. i tijekom 20. stoljeća više je puta bila obnavljana. Početkom 20. stoljeća u crkvi su podignuti mramorni oltari, a oko crkve je obzidano dvorište. Oltari su posvećeni sv. Jurju (sa slikom sveca koju je 1868. godine izradio Ante Zuccaro), Bezgrešnomu začeću i sv. Anti. Tijekom posljednjih ratnih zbivanja u Hrvatskoj župna je crkva srušena, ali je u poslijeratnome razdoblju i obnovljena. Danas je to jednobrodna građevina sa sakristijom, a uz crkvu je podignut i zvonik.