Crkva Sv. Gregorija

Crkva sv. Georgija podignuta je 1987. godine na temeljima građevine iz početka 17. stoljeća. Jednostavne je prostorne koncepcije s neoromaničkim zvonikom na preslicu i biforalnim otvorima isklesanima u bijelome kamenu. Ikonostas je glavni ukras hrama gdje se uz velike ikone na platnu nalaze i one starije, vjerojatno iz prvobitne crkve. Oko crkve nalaze se i staro i novo groblje. Na groblju je utvrđeno 50 stećaka iz kasnoga srednjeg vijeka, od kojih je šest primjeraka ukrašeno: jedna ploča, četiri sanduka i jedan sljemenik. Na jednome sanduku nalazi se ukras plastičnoga srcolikog štita s urezom za koplje, dok se na drugome nalazi ukras pet manjih vodenica koje tvore križ. Isti se ukras javlja i na jednome sljemeniku.