IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

Turistička zajednica Grada Obrovca nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s [nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća].

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu https://tz-obrovac.hr/

 

 

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica  je u potpuno u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019)

 

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. Web stranica je usklađena po metodologiji samo procjene, koju je provelo tijelo javnog sektora.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Za davanje povratnih informacija, koje će se upotrebljavati za obavješćivanje tijela javnog sektora o svim neusklađenostima, možete se obratiti odgovornoj osobi na mail: tz@obrovac.hr

 

Za traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive možete se obratiti odgovornoj osobi na mail: tz@obrovac.hr

 

Postupak praćenja provedbe propisa

 

U  slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev kontaktirajte Službenika za informiranje (web: https://pristupinfo.hr/kontakt/).