Konatakti: 

                martina.masina@zadarska-zupanija.hr              tel. 350-144 (građani iznajmljivači)

                marina.roginek@zadarska-zupanija.hr               tel. 350-145 (građani iznajmljivači)